Αγορά Εισιτηρίων

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας ....  Γιάννης Ψυχοπαίδης. Μορφές του '21.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Τύπος Εισιτηρίου Κατηγορία Τιμή Ποσότητα
ΜΕΙΩΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

€6,00
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

€6,00
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

€6,00
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

€6,00
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Πληροφορίες Χρέωσης

Πληροφορίες Πληρωμής