Όροι Χρήσης

Το Μουσείο Μπενάκη δημιούργησε τον δικτυακό τόπο benaki.org προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει και την ευρύτερη δραστηριότητά του.

Η χρήση του δικτυακού τόπου benaki.org συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά τροποποιούνται από το Μουσείο και ισχύουν.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και όλων των στοιχείων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο benaki.org ανήκουν αποκλειστικά στο Μουσείο Μπενάκη και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας του.

Απαγορεύεται ρητά στον χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Μουσείου Μπενάκη.

Τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Μουσείου Μπενάκη και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το Μουσείο καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου benaki.org να είναι ακριβή και σαφή. Σε κάθε περίπτωση το Μουσείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη του δικτυακού τόπου benaki.org για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Σε κάθε περίπτωση το Μουσείο Μπενάκη δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου benaki.org.

Το Μουσείο Μπενάκη δεν φέρει ευθύνη για ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου benaki.org  ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου benaki.org τηρώντας τους παρόντες «Όρους Χρήσης». Ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του διαδικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στο Μουσείο Μπενάκη ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων «Όρων Χρήσης», χρήση του διαδικτυακού τόπου benaki.org και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τον χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, το δε Μουσείο Μπενάκη επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει ενδεχόμενη ζημία του Μουσείου Μπενάκη.

Διάθεση Περιεχομένου

Το Μουσείο Μπενάκη, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διάθεση του διαδικτυακού τόπου benaki.org. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο διαδικτυακός του τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον το Μουσείο Μπενάκη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του διαδικτυακού τόπου του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης του.

Το Μουσείο Μπενάκη καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του διαδικτυακού τόπου benaki.org από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο διαδικτυακός του τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Τρόποι πληρωμής

Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners καθώς και Paypal.

 

Ασφάλεια συναλλαγών

Η συνεργασία μας με την Alpha Bank, εγγυάται την αξιοπιστία και την ασφάλεια των αγορών σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που γίνονται μέσω του tickets.benaki.org, πραγματοποιούνται με ασφαλή τρόπο μέσω ειδικής υπηρεσίας της Alpha Bank.

Η ιστοσελίδα στην οποία εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας παρέχεται από την Alpha Bank. Τα στοιχεία της κάρτας σας κρυπτογραφούνται και αποστέλλονται στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα σας για έγκριση της χρεώσεως. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Ο πελάτης πάντοτε καταβάλλει το ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του, ακόμη και αν η τιμή υποστεί μεταβολή έως την ημερομηνία για την οποία έχει εκδοθεί το αντίστοιχο εισιτήριο.


Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές ή αλλαγές εισιτηρίων δε γίνονται δεκτές. Εισιτήρια που έχουν χαθεί δεν μπορούν να εκδοθούν εκ νέου στα ταμεία

Related Articles