Επίσκεψη στο Μουσείο
Εκθέσεις
εκδηλώσεις
εκπαίδευση
gine melos
Γίνε Μέλος
Απεριόριστες επισκέψεις σε όλα τα κτήρια και τις εκθέσεις για ένα χρόνο
combo ticket
Εμπειρία Μουσείου Μπενάκη
Για όλα τα κτήρια και όλες τις εκθέσεις για 3 μήνες
gine melos
Γίνε Μέλος
Απεριόριστες επισκέψεις σε όλα τα κτήρια και τις εκθέσεις για ένα χρόνο
Περισσότερα 
combo ticket
Εμπειρία Μουσείου Μπενάκη
Για όλα τα κτήρια και όλες τις εκθέσεις για 3 μήνες
Περισσότερα 
Επίσκεψη στο Μουσείο
Εκθέσεις
εκδηλώσεις
εκπαίδευση